Przeciwny kierunek linii 32                                            Zmiana trasy