Informacja dla osób niedosłyszących

Szpitale publiczne

Wykaz szpitali publicznych działających na terenie Torunia.

Przychodnie, lekarze rodzinni, inne placówki

Pełna informacja na temat placówek służby zdrowia, które świadczą usługi zdrowotne na terenie Torunia w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest dostępna na stronach internetowych Zintegrowanego Informatora Pacjenta.

Pogotowie ratunkowe

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu świadczy usługi w zakresie ratownictwa medycznego, czyli udziela pomocy warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania człowieka w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.