Informacja dla osób niedosłyszących

Business Link. Start-upowa rewolucja

W Toruniu działa największe centrum Business Link w Polsce. Jego siedzibą są dawne Młyny Toruńskie - doskonałe miejsce dla start-upowiczów. Business Link to platforma łączącą przedsiębiorców z całego kraju. Dzięki kilkuletnim staraniom władz Torunia i przedstawicieli Polski Przedsiębiorczej, to właśnie w naszym mieście została otwarta 6. placówka Business Link w Polsce.

Mapa interaktywna

Projekty Rewitalizacyjne

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 631/13 z dnia 24 października 2013 r.

Program będzie służył realizacji działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w Toruniu i ułatwieni powstawanie w nim nowych firm. Ma przyczynić się też do zwiększenia aktywności absolwentów szkół w podejmowaniu decyzji o pracy na własny rachunek.

Program obejmuje 3 cele strategiczne:

Konferencja dotycząca rewitalizacji

Konferencja: Rewitalizacja w miastach

Konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. Edycja II”

 

Projekty gminne

Lista wszystkich projektów gminnych z zakresu rewitalizacji dostępna jest tutaj.

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Działa od 2002 roku jako instytucja aktywnie przeciwdziałająca bezrobociu i promująca aktywność gospodarczą. Jest niekomercyjną instytucją otoczenia biznesu i pierwszym funduszem poręczeniowym w województwie kujawsko-pomorskim.

Ulgi i ułatwienia dla inwestorów

Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy oraz realizujący nowe inwestycje, w szczególności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy mogą korzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wszelkie działania związane z ładem przestrzennym miasta są prowadzone przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu. Przedmiotem działania MPU jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywanie studiów, analiz i koncepcji dotyczących rozwoju przestrzennego Torunia.

Konsultacje społeczne LPR

Konsultacje społeczne nad treścią LPR-T zostały przeprowadzone w okresie od grudnia 2007 r. do lipca 2009 r. W konsultacjach wzięło udział łącznie ponad 150 osób. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych stanowi załącznik nr 4 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Strony