Informacja dla osób niedosłyszących

 • Termin: II połowa października
 • Miejsce: Centrum Targowe Park, Szosa Bydgoska 3
 • Organizator: Targi Toruńskie Sp. z o.o.

Targi Konserwacje to najważniejsze tego typu wydarzenie w Polsce, specjalistyczna wystawa dla branży związanej z ochroną i konserwacją zabytków. Targi będą okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami renowacji obiektów zabytkowych i ich adaptacji w różnych warunkach przestrzennych. Wystawę odwiedzą profesjonaliści zarówno z rynku krajowego jak i międzynarodowego.

Równolegle z Targamiw 2015 r. odbędzie się Naukowa Konferencja Konserwatorów, organizowana we współpracy z Zakładem Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Tegorocznym tematem Konferencji będzie „Cement w architekturze i sztuce”. Celem konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat najnowszych badań w zakresie metod konserwacji zabytków i dzieł sztuki wykonanych z zapraw cementowych, betonu lub żelbetonu, jak również wykorzystanie współczesnych zapraw cementowych w konserwacji zabytków architektury. W trakcie dwudniowych wykładów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Spoiwa mineralne w ujęciu historycznym.
 2. Współczesne metody badania składu i właściwości zapraw o spoiwie cementowym oraz konstrukcji wykonanych z tych materiałów.
 3. Zaprawy o spoiwach cementowych, jako materiał rzeźbiarski.
 4. Metody konserwacji dzieł sztuki wykonanych z zapraw o spoiwie cementowym. 
 5. Metody rozwiązywania problemów konstrukcyjnych w zabytkach architektonicznych.

Naukowej Konferencji Konserwatorów towarzyszyć będzie wystawa pt: "Rzeźba i detal architektoniczny z betonu".

Targi Konserwacje, jak co roku objęte są patronatem honorowym przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, a także patronatem branżowym najważniejszych mediów, wydawnictw i portali internetowych. Targi pełnią rolę ważnego międzynarodowego wydarzenia, dają okazję do zawarcia nowych kontraktów oraz wzmacniają wizerunek biorących w nich udział firm.

Tradycyjnie, podczas pierwszego dnia Targów komisja konkursowa przyzna wystawcom prestiżowe nagrody GRAND PRIX .

Zakres tematyczny Targów Konserwacje 2015:

Budownictwo i architektura:

 • Usługi remontowe, wykończeniowe, renowacyjne
 • Materiały budowlane, wykończeniowe, renowacyjne 
 • Kamieniarstwo
 • Współczesne technologie w realizacjach konserwatorskich
 • Instalacje grzewcze i elektryczne
 • Termomodernizacja obiektów 
 • Ubezpieczenia obiektów i sztuki

Architektura wnętrz:

 • Projektowanie wnętrz
 • Projekty i aranżacje oświetleniowe
 • Pracownie i zakłady rzemieślnicze pracujące na rzecz Urzędów Ochrony Zabytków 
 • Pracownie konserwacji zabytków
 • Wydawnictwa specjalistyczne
 • Muzea
 • Szkoły Wyższe i Akademie Sztuk Pięknych
 • Izby Rzemieślnicze

>>> Strona internetowa Targów Konserwacje