Informacja dla osób niedosłyszących

2 i 3 kwietnia 2007 r. w Ciechocinku odbędzie się 14. Forum Gospodarcze. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Integracja i Współpraca. Gościem Forum będzie prezydent Torunia Michał Zaleski, który wygłosi referat i będzie uczestnikiem Europejskiego Forum Samorządowego.

Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Solidarna Polska w liberalnej Europie”. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński. Istotą Forum Gospodarczego jest tworzenie przyjaznego klimatu służącego rozmowom oraz kontaktom gospodarczym, politycznym, naukowym i kulturalnym. Obsługę public relations konferencji zabezpiecza agencja reklamowa AM Art – Media (www.art-media.com.pl).
W obradach Forum Gospodarczego uczestniczą przedstawiciele świata polityki, reprezentanci przedsiębiorstw, w tym prezesi i właściciele wielu uznanych spółek, zarówno z kraju i zagranicy. Bardzo wielu z nich wykorzystuje obrady konferencji do prezentacji misji własnych firm, ich osiągnięć oraz perspektyw rozwojowych.
Forum Gospodarcze stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami, które tworzą naszą rzeczywistość społeczno – gospodarczą, wyznaczają nowe trendy w kulturze, czy odnotowują sukcesy na niwie naukowej. Kontakty, które uczestnicy konferencji w Ciechocinku zainicjują podczas obrad Forum Gospodarczego stanowią pierwszy krok do dalszego współdziałania.
W programie XIV Forum Gospodarczego znajdzie się ponad 30 paneli tematycznych odbywających się w ramach następujących bloków tematycznych: Gospodarka, Logistyka, Nowoczesne Technologie, Wieś I Rolnictwo, Bezpieczeństwo Paliwowo – Energetyczne, Polityka Regionalna.
Nadto przewiduje się organizację Okrągłego Stołu Polska – Wschód. Spodziewany jest udział przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych i politycznych z Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz państw nadbałtyckich. Forum Gospodarcze to także spotkania klubowe i promocyjne. Konferencji towarzyszyć będą imprezy dodatkowe: towarzyszące oraz rekreacyjne.

Więcej o Forum: www.forumgospodarcze.pl

Organizacja Forum jest wspierana finansowo przez Urząd Miasta Torunia kwotą 10 tys. zł. Prezydent Michał Zaleski wraz ze swoim zastępcą Rafałem Pietrucieniem weźmie udział w ciechocińskim Forum 3 kwietnia. O godz. 11.00 wygłosi referat w ramach bloku pn. Europejskie Forum Samorządowe, poświęcony planom pozyskania wsparcia na rozwój lokalny i regionalny w latach 2007-2013 na przykładzie Torunia. Ta część forum rozpoczyna się o godz. 9.30. W Forum wezmą również udział m.in. przedstawiciele Szpitala Miejskiego w Toruniu. Forum odbędzie się w Sanatorium „Pod Tężniami”, ul. Warzelniana 7.